Om du vet något om bönor tror vi att det blir lättare och intressantare för dig att köpa och äta dem. Eller så köper du bara bönor för att det är ganska billigt. Resultatet är ändå detsamma Genom att äta mer svenska, ekologiska baljväxter, och mindre av annat, sänker genomsnittssvensken miljöpåverkan från maten hen äter.


Vi som har startat Bönland heter Kalle Köster och Elias Kvarnbäck. Vi möttes på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.  Vi läste agroekologi tillsammans, vi lagade mat ihop och vi delade en frustration och ilska över att den gröna omställningen av samhället går så långsamt. Under studietiden mötttes vi av olika narrativ kring vad hållbar mat och jordbruk kan vara. Är det land sharing eller land sparing, ecological eller sustainable intensification, plastade eller oplastade gurkor, eller veganskt eller naturbeteskött?


Som så ofta i akademiska sammanhang är svaret att det beror på... En slutsats som vi emellertid upplever stå pall, är att svenskar i allmänhet behöver äta en större andel ekologiska och lokalproducerade baljväxter (FYI: Bönor räknas till baljväxter). Till stor del beror det på baljväxters fantastiska förmåga att symbiotiskt fixera kväve direkt från luften.

En ytterligare sporre till att starta Bönland var att WWF:s vegoguide stipulerar följande:


"Både att koka hemma och att köpa konserverade bönor är riktigt bra val! Allra bäst är att koka hemma då klimatpåverkan från konservering och transport är omkring fyra gånger högre jämfört med att koka hemma. Konserverade bönor har ändå låg klimatpåverkan, men hade de konserverats i Sverige hade klimatpåverkan varit ungefär samma som hemmakokade bönor.
Så kom igen bönföretagen – börja konservera bönor i Sverige!"


Samtidigt är det just de ekologiska bönorna som får högst rankning i WWF:s vegoguide. Detta på grund av att de odlas utan naturfrämmande, kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Två hörnstenar inom ekologisk odling. Full pott för Bönland med andra ord :)

Burken då?

När vi drog igång Bönland var vårt mål att erbjuda färdigkokta, svenska, ekologiska bönor. Vi tittade på ett par olika förpackningslösningar, och plåtburk var till slut den bästa lösningen. Fördelen i vårt fall med plåtburken är att vi kan hålla en extremt kort produktionskedja enligt följande:

1) Bönorna odlas på Öland av Axel Cedergren i Runsten och Tony Åhlund i Mysinge.

2) Bönorna torkas och rensas i Färjestaden på Öland.

3) Bönorna konserveras i Borgholm på Öland.


Den stora majoriteten av andra färdigkokta bönor på svenska marknaden (vi uppskattar >90 %) odlas utanför EU i framförallt Turkiet och Kina. Sedan transporteras de oftast till Italien för att konserveras innan de skickas till Sverige. Dessa bönor hinner alltså samla på sig väldigt många mil. 


Samtidigt ska vi inte vara för kaxiga. Tillverkning av själva plåtburken har en högre miljöpåverkan än vad tetraförpackningen har. Det är nämligen relativt energikrävande att smälta ned metall och gjuta nya burkar. Det gör å andra sidan enormt stor skillnad för produktens miljöpåverkan om du som konsument återvinner den eller ej. Men inte tror vi att du har hål i huvudet och slänger din Bönland-burk bland restavfallet!


Det finns också några andra fördelar med att konsevera lokalt och att göra det på burk jämfört med att skicka bönorna utomlands för paketering på tetra:


  • För svensk livsmedelsberedskap är det viktigt att gynna och bevara den förädlingsindustri som faktiskt finns kvar. Mycket livsmedelsförädling har flyttat utomlands senaste decennierna, men i händelse av kris behöver vi både ett robust jordbruk med mindre beroende av insatsvaror (läs ekologiskt) samt inhemsk förädling. Som Livsmedelsverket och Jordbruksverket skriver i den här rapporten ska livsmedelsförsörjning ses som ett helhetsbegrepp för den förmåga som

    behöver upprätthållas i alla led i livsmedelskedjan, från jord till bord.

  • Innehållet i plåtburk får betydligt längre hållbarhet än innehållet i en tetra.
  • Bättre textur på bönorna, vilket gör att fler faktiskt vill äta bönor.


För oss väger alltså fördelarna över med att konservera ultralokalt på plåtburk. Men visst, om du är intresserad av att bygga en tetra-anläggning på Öland åt oss, så är vi inte ointresserade...


Och förresten – burken är fri från bisfenol A.